35 محصول
 • فروشنده: ویلیبو

  بتن کن 1500 وات رونیکس مدل 2707

  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: چهار شیار SDS-Plus
  • توان: 1500 وات
  • قدرت ضربه: 4.5 ژول
  • ظرفیت ابزارگیر: 36 میلی‌متر
 • فروشنده: ویلیبو

  دریل بتن کن 850 وات رونیکس مدل 2726

  4,340,000 تومان
  %13
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: چهار شیار SDS-Plus
  • توان: 850 وات
  • قدرت ضربه: 3.5 ژول
  • ظرفیت ابزارگیر: 26 میلی‌متر
 • فروشنده: ویلیبو

  دریل بتن کن 1200 وات رونیکس مدل 2729

  5,660,000 تومان
  %13
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: چهار شیار SDS-Plus
  • توان: 1200 وات
  • قدرت ضربه: 4.2 ژول
  • ظرفیت ابزارگیر: 28 میلی‌متر
 • فروشنده: ویلیبو

  دریل بتن کن 1250 وات رونیکس مدل 2732

  3,900,000 تومان
  %13
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: چهار شیار SDS-Plus
  • توان: 1250 وات
  • قدرت ضربه: 4.5 ژول
  • ظرفیت ابزارگیر: 32 میلی‌متر
 • فروشنده: ویلیبو

  دریل بتن کن 1500 وات رونیکس مدل 2736

  5,850,000 تومان
  %2
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: چهار شیار SDS-Plus
  • توان: 1500 وات
  • قدرت ضربه: 5 ژول
  • ظرفیت ابزارگیر: 36 میلی‌متر
 • فروشنده: ویلیبو

  دریل بتن کن 40 میلیمتری رونیکس مدل 2740

  6,950,000 تومان
  %13
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: چهار شیار SDS-Plus
  • توان: 1250 وات
  • قدرت ضربه: 3-10 ژول
  • ظرفیت ابزارگیر: 40 میلی‌متر
 • فروشنده: ویلیبو

  دریل بتن کن 50 میلیمتری رونیکس مدل 2750

  17,180,000 تومان
  %14
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: چهار شیار SDS-Plus
  • توان: 1700 وات
  • قدرت ضربه: 27 ژول
  • ظرفیت ابزارگیر: 50 میلی‌متر
 • فروشنده: ویلیبو

  چکش تخریب 14 کیلویی رونیکس مدل 2801

  10,320,000 تومان
  %14
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: شش‌گوش
  • توان: 1500 وات
  • قدرت ضربه: 40 ژول
  • حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد: 1150 ضربه در دقیقه
 • فروشنده: ویلیبو

  چکش تخریب 6 کیلویی رونیکس مدل 2806

  4,850,000 تومان
  %12
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: (HEX) شش‌گوش
  • توان: 950 وات
  • قدرت ضربه: 10 ژول
  • حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد: 2900 ضربه در دقیقه
 • فروشنده: ویلیبو

  چکش تخریب 11 کیلویی رونیکس مدل 2811

  9,450,000 تومان
  %14
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: (SDS-MAX) پنج شیار
  • توان: 1800 وات
  • قدرت ضربه: 6-25 ژول
  • حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد: 1000-1900 ضربه در دقیقه
 • فروشنده: ویلیبو

  چکش تخریب 14 کیلویی 45 ژول رونیکس مدل 2814

  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: (HEX) شش‌گوش
  • توان: 1700 وات
  • قدرت ضربه: 45 ژول
  • حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد: 1300 ضربه در دقیقه
 • فروشنده: ویلیبو

  دریل بتن کن 850 وات رونیکس مدل 2725

  2,810,000 تومان
  %12
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: چهار شیار SDS-Plus
  • توان: 850 وات
  • قدرت ضربه: 3.5 ژول
  • ظرفیت ابزارگیر: 26 میلی‌متر
 • فروشنده: ویلیبو

  چکش تخریب 15 کیلویی رونیکس مدل 2815T

  16,500,000 تومان
  %13
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: (HEX) شش‌گوش
  • توان: 1500 وات
  • قدرت ضربه: 50 ژول
  • حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد: 1400 ضربه در دقیقه
 • فروشنده: ویلیبو

  چکش تخریب 6 کیلویی رونیکس مدل 2820

  5,280,000 تومان
  %12
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: (HEX) شش‌گوش
  • توان: 1100 وات
  • قدرت ضربه: 15 ژول
  • حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد: 3900 ضربه در دقیقه
 • فروشنده: ویلیبو

  چکش تخریب 11 کیلویی رونیکس مدل 2821

  9,880,000 تومان
  %10
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: SDS-MAX
  • توان: 1500 وات
  • قدرت ضربه: 27 ژول
  • حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد: صفر تا 2000 ضربه در دقیقه
 • فروشنده: ویلیبو

  دریل بتن کن 26 میلی متری رونیکس مدل 2712

  3,340,000 تومان
  %12
  ویژگی ها
  • نوع ابزارگیر: چهار شیار SDS-Plus
  • توان: 720 وات
  • قدرت ضربه: 3 ژول
  • ظرفیت ابزارگیر: 26 میلی‌متر