213 محصول
 • فروشنده: اتوماسک

  ارسال رایگان

  کلاه ماسک اتوماتیک بهجوش مدل ADF615S

  Behjoosh ADF615S auto darkening helmet
  1,950,000 تومان
  ویژگی ها
  • پوشش کامل صورت: دارد
  • ولوم کنترل کننده تاریکی: دارد
  • میزان تاریکی در حالت فعال: DIN سایه 9 تا 13 متغیر
  • مدت زمان تاریک شدن: 0.04 میلی ثانیه
 • فروشنده: اتوماسک

  کلاه ماسک اتوماتیک Optrel مدل e684

  Optrel e684 auto darkening helmet
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • محافظت از چشم: محافظت در برابر اشعه ماورا بنفش / مادون قرمز: حداکثر محافظت در هر سطح سایه
  • سیستم کنترل کننده اتوماتیک سطح سایه (اتوپایلوت): ADF با محدوده سطح سایه 4 / 5-13 با سیستم کنترل کننده کاملاً اتوماتیک (تنظیم خودکار سطح سایه) ، +/- 2 جابجایی دستی منفرد
  • تنظیم دستی سطح سایه: تنظیم خارجی مداوم در دو سطح سایه 5-9 و 9-13
  • ولوم کنترل کننده تاریکی: دارد
 • فروشنده: اتوماسک

  ارسال رایگان

  کلاه ماسک اتوماتیک Optrel مدل پانورامکس

  Optrel panoramaxx auto darkening helmet
  34,000,000 تومان
  %3
  ویژگی ها
  • محافظت از چشم: محافظت در برابر اشعه ماورا بنفش / مادون قرمز: حداکثر محافظت در هر سطح سایه
  • سیستم کنترل کننده اتوماتیک سطح سایه (اتوپایلوت): تنظیم خودکار سطح حفاظت در محدوده 5-12 با گزینه کالیبراسیون فردی +/- 2
  • ولوم کنترل کننده تاریکی: دارد
  • مدت زمان تاریک شدن: 0.090 میلی ثانیه در دمای اتاق و 0.070 میلی ثانیه در 55 درجه سانتی گراد
 • فروشنده: اتوماسک

  کلاه ماسک اتوماتیک Esab مدل Warrior Tech

  Esab Warrior Tech auto darkening helmet
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • محافظت از چشم: محافظت در برابر اشعه ماورا بنفش / مادون قرمز: حداکثر محافظت در هر سطح سایه
  • ولوم کنترل کننده تاریکی: دارد
  • میزان تاریکی در حالت فعال: DIN سایه 9 تا 13 متغیر
  • استاندارد ها: EN 379 , EN 175
 • فروشنده: اتوماسک

  کلاه ماسک اتوماتیک Optrel مدل vegaview2.5

  Optrel vegaview2.5 auto darkening helmet
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • محافظت از چشم: محافظت در برابر اشعه ماورا بنفش / مادون قرمز (حداکثر در هر سایه ای) تنظیم نامحدود سطح سایه خارجی
  • ولوم کنترل کننده تاریکی: دارد
  • مدت زمان تاریک شدن: 0.100 میلی ثانیه در دمای اتاق و 0.070 میلی ثانیه در دمای 55 درجه سانتیگراد / 137 درجه فارنهایت
  • میزان تاریکی در حالت فعال: DIN سایه 8 تا 12 متغیر
 • فروشنده: اتوماسک

  ارسال رایگان

  سیستم حفاظت تنفسی Optrel مدل e3000 + vegaview2.5

  Optrel e3000 + vegaview2.5 respiratory protection
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • سطح حفاظت تنفسی: (TH3 (EN 12941
  • سیستم کنترل کننده اتوماتیک سطح سایه (اتوپایلوت): ADF با محدوده سطح سایه 4 / 5-13 با سیستم کنترل کننده کاملاً اتوماتیک (تنظیم خودکار سطح سایه) ، +/- 2 جابجایی دستی منفرد
  • تنظیم دستی سطح سایه: تنظیم خارجی مداوم در دو سطح سایه 5-9 و 9-13
  • ولوم کنترل کننده تاریکی: دارد
 • فروشنده: اتوماسک

  کلاه ماسک اتوماتیک سپهرجوش مدل sm01

  sepehr joosh sm01 auto darkening helmet
  1,160,000 تومان
  ویژگی ها
  • پوشش کامل صورت: دارد
  • ولوم کنترل کننده تاریکی: دارد
  • میزان تاریکی در حالت فعال: DIN سایه 9 تا 13 متغیر
  • مدت زمان تاریک شدن: 0.04 میلی ثانیه
 • فروشنده: اتوماسک

  کلاه ماسک اتوماتیک سپهرجوش مدل sm02

  sepehr joosh sm02 auto darkening helmet
  1,100,000 تومان
  ویژگی ها
  • پوشش کامل صورت: دارد
  • ولوم کنترل کننده تاریکی: دارد
  • میزان تاریکی در حالت فعال: DIN سایه 9 تا 13 متغیر
  • مدت زمان تاریک شدن: 0.04 میلی ثانیه