پایه نازل تورچ Tmax4001 یا 400 آمپر ترافیمت
پایه نازل تورچ Tmax4001 یا 400 آمپر ترافیمت
190,000 تومان
الکترود پلاسما P80
الکترود پلاسما P80
45,000 تومان
شیربرقی 42 ولت کالاجوش
شیربرقی 42 ولت کالاجوش
480,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری 315 آمپر ایران ترانس مدل TIG 315P AC/DC-Pulse
اینورتر جوشکاری 315 آمپر ایران ترانس مدل TIG 315P AC/DC-Pulse
%173,000,000 
71,950,000 تومان
نازل تورچ CO2 سایز ریز M6.25
نازل تورچ CO2 سایز ریز M6.25
11,000 تومان
%4 اینورتر جوشکاری تیگ پالسی 300 آمپر صبا الکتریک مدل TIG315 P AC/DC WC
اینورتر جوشکاری تیگ پالسی 300 آمپر صبا الکتریک مدل TIG315 P AC/DC WC
%472,450,000 
69,500,000 تومان
%13 اینورتر جوشکاری 180 آمپر رونیکس مدل RH-4603
اینورتر جوشکاری 180 آمپر رونیکس مدل RH-4603
%133,788,000 
3,295,000 تومان
بست شیلنگ گوشواره‌ای سایز 16.5
بست شیلنگ گوشواره‌ای سایز 16.5
11,550 تومان
تورچ Co2 آبخنک ماکسی 4000
تورچ Co2 آبخنک ماکسی 4000
2,400,000 تومان
نازل هایپرترم مدل 220941
نازل هایپرترم مدل 220941
110,000 تومان
%8 اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-250 D3
اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-250 D3
%832,200,000 
29,600,000 تومان
%7 اینورتر جوشکاری 160 آمپر صبا الکتریک مدل SMART ARC 2003 پلاس
اینورتر جوشکاری 160 آمپر صبا الکتریک مدل SMART ARC 2003 پلاس
%73,390,000 
3,150,000 تومان
%8 اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5AC
اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5AC
%864,100,000 
58,900,000 تومان
نازل پلاسما P80
نازل پلاسما P80
45,000 تومان
%9 اینورتر جوشکاری 500 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Rec-Series 5.0 A G/CELL
اینورتر جوشکاری 500 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Rec-Series 5.0 A G/CELL
%926,350,000 
23,900,000 تومان
تورچ جوشکاری میگ مگ پارولد مدل SB240A
تورچ جوشکاری میگ مگ پارولد مدل SB240A
3,400,000 تومان
شعله پوش تورچ هوا خنک ٣٠٠ آمپر پیچى
شعله پوش تورچ هوا خنک ٣٠٠ آمپر پیچى
280,000 تومان
گردنه تورچ تیگ آب خنک پارولد مدل WP24-W
گردنه تورچ تیگ آب خنک پارولد مدل WP24-W
700,000 تومان
%7 اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل Power REC 200 A4 PLUS
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل Power REC 200 A4 PLUS
%74,590,000 
4,260,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200T
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200T
%16,800,000 
6,700,000 تومان
%10 اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-250 V
اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-250 V
%109,950,000 
8,950,000 تومان
%3 اینورتر جوشکاری تیگ پالسی 300 آمپر صبا الکتریک مدل TIG315 P AC/DC
اینورتر جوشکاری تیگ پالسی 300 آمپر صبا الکتریک مدل TIG315 P AC/DC
%363,250,000 
61,500,000 تومان
گردنه هواخنک تورچ MB25 کالاجوش
گردنه هواخنک تورچ MB25 کالاجوش
210,000 تومان
گاز پخش کن برش پلاسما هایپرترم مدل ٢٢٠٩٩۴
گاز پخش کن برش پلاسما هایپرترم مدل ٢٢٠٩٩۴
1,020,000 تومان
مانومتر شیردار CO2 دو گیج توان جم
مانومتر شیردار CO2 دو گیج توان جم
1,700,000 تومان
گپ تورچ پلاسما P80 ترافیمت
گپ تورچ پلاسما P80 ترافیمت
205,000 تومان
گردنه تورچ Co2 ماکسی 4000
گردنه تورچ Co2 ماکسی 4000
320,000 تومان
بست شیلنگ گوشواره‌ای سایز 15.5
بست شیلنگ گوشواره‌ای سایز 15.5
10,500 تومان
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203
تماس بگیرید
مانومتر آرگون برنجی فلومتردار مدل ARR-04
مانومتر آرگون برنجی فلومتردار مدل ARR-04
1,200,000 تومان
ماشین‌آلات جوش و برش
%10 اینورتر جوشکاری 400 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-405F
اینورتر جوشکاری 400 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-405F
%1043,700,000 
39,200,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل TIG200P
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل TIG200P
%123,000,000 
22,700,000 تومان
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جوشا مدل MINI-EL203
تماس بگیرید
%1 اینورتر جوشکاری 400 آمپر ایران ترانس مدل TIG 400P AC/DC
اینورتر جوشکاری 400 آمپر ایران ترانس مدل TIG 400P AC/DC
%1130,000,000 
128,500,000 تومان
%0 اینورتر جوشکاری الکترود 300 آمپر ایران ترانس مدل IT300C
اینورتر جوشکاری الکترود 300 آمپر ایران ترانس مدل IT300C
%011,300,000 
11,250,000 تومان
%9 اینورتر جوشکاری 500 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Rec-Series 5.0 A G/CELL
اینورتر جوشکاری 500 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Rec-Series 5.0 A G/CELL
%926,350,000 
23,900,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری 315 آمپر ایران ترانس مدل TIG 315P AC/DC-Pulse
اینورتر جوشکاری 315 آمپر ایران ترانس مدل TIG 315P AC/DC-Pulse
%173,000,000 
71,950,000 تومان
%8 اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5WC
اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5WC
%868,400,000 
63,000,000 تومان
%7 اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-251 D3
اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-251 D3
%723,100,000 
21,470,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل IT250C
اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل IT250C
%110,800,000 
10,675,000 تومان
اینورتر جوشکاری 250 آمپر جوشا مدل Mini EL 252 D
اینورتر جوشکاری 250 آمپر جوشا مدل Mini EL 252 D
تماس بگیرید
%8 اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5AC
اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5AC
%864,100,000 
58,900,000 تومان
%10 اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-200N
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-200N
%108,690,000 
7,850,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200T
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200T
%16,800,000 
6,700,000 تومان
%10 اینورتر جوشکاری سلولزی 250 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-250 CELL
اینورتر جوشکاری سلولزی 250 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-250 CELL
%1011,450,000 
10,350,000 تومان
%10 اینورتر جوشکاری 300 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-305
اینورتر جوشکاری 300 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-305
%1034,500,000 
30,990,000 تومان
%7 اینورتر جوشکاری 160 آمپر صبا الکتریک مدل SMART ARC 2003 پلاس
اینورتر جوشکاری 160 آمپر صبا الکتریک مدل SMART ARC 2003 پلاس
%73,390,000 
3,150,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری الکترود سلولزی ایران ترانس مدل IT300CE با پنل جدید(IT275CE)
اینورتر جوشکاری الکترود سلولزی ایران ترانس مدل IT300CE با پنل جدید(IT275CE)
%111,800,000 
11,700,000 تومان
فرز و اره برقی
%4 اره مویی برقی فمی مدل SS 40-562 Extra
اره مویی برقی فمی مدل SS 40-562 Extra
%48,200,000 
7,900,000 تومان
دریل و پیچ‌گوشتی برقی نمایش بیشتر
بتن کن و چکش تخریب نمایش بیشتر
کفش و لباس کار
کلاه ماسک اتوماتیک نمایش بیشتر
ایمنی برای چشمان شما
توسعه صنعتی - پیشرفت اقتصادی
برندهای ویژه
منتخب جدیدترین کالاها