%2 اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل mig 250 sp (با پنل جدید mig 270 sp)
اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل mig 250 sp (با پنل جدید mig 270 sp)
%229,000,000 
28,550,000 تومان
شعله پوش تورچ آب خنک میگ پارولد
شعله پوش تورچ آب خنک میگ پارولد
150,000 تومان
پایه نازل تورچ Tmax4001 یا 400 آمپر ترافیمت
پایه نازل تورچ Tmax4001 یا 400 آمپر ترافیمت
160,000 تومان
نازل هایپرترم مدل 220816
نازل هایپرترم مدل 220816
110,000 تومان
شاسی تورچ Co2 کالاجوش
شاسی تورچ Co2 کالاجوش
25,000 تومان
%1 دستگاه پیچ جوش ایران ترانس مدل IT2500
دستگاه پیچ جوش ایران ترانس مدل IT2500
%127,000,000 
26,600,000 تومان
پایه نازل تورچ سهامى پیچی
پایه نازل تورچ سهامى پیچی
28,500 تومان
%1 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل TIG 200 M
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل TIG 200 M
%114,000,000 
13,800,000 تومان
گردنه هواخنک تورچ MB25 کالاجوش
گردنه هواخنک تورچ MB25 کالاجوش
180,000 تومان
تورچ Co2 هواخنک 150 آمپر توان جم مدل N15
تورچ Co2 هواخنک 150 آمپر توان جم مدل N15
1,400,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-250 D3
اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-250 D3
%532,200,000 
30,600,000 تومان
سرامیک آرگون سایز 5
سرامیک آرگون سایز 5
20,000 تومان
سرامیک آرگون سایز 6
سرامیک آرگون سایز 6
20,000 تومان
فیتینگ مادگی قرمز و آبی یک جفت
فیتینگ مادگی قرمز و آبی یک جفت
380,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5AC
اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5AC
%564,100,000 
60,800,000 تومان
مانومتر شیردار CO2 دو گیج توان جم
مانومتر شیردار CO2 دو گیج توان جم
1,700,000 تومان
انبر اتصال 300 آمپر بهجوش
انبر اتصال 300 آمپر بهجوش
110,000 تومان
انبر اتصال 400 آمپر بهجوش
انبر اتصال 400 آمپر بهجوش
130,000 تومان
%2 اینورتر جوشکاری الکترود سلولزی ایران ترانس مدل IT300CE
اینورتر جوشکاری الکترود سلولزی ایران ترانس مدل IT300CE
%211,800,000 
11,600,000 تومان
سرامیک آرگون سایز 8
سرامیک آرگون سایز 8
20,000 تومان
الکترود هایپرترم مدل 220842
الکترود هایپرترم مدل 220842
135,000 تومان
انبر جوشکاری 400 آمپر turbo sep
انبر جوشکاری 400 آمپر turbo sep
330,000 تومان
%5 اینورتر برش پلاسما 80 آمپر صبا الکتریک مدل  PL-INV-80
اینورتر برش پلاسما 80 آمپر صبا الکتریک مدل PL-INV-80
%537,800,000 
35,800,000 تومان
انبر جوشکاری الکترود 600 آمپر پارولد
انبر جوشکاری الکترود 600 آمپر پارولد
560,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-200N
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-200N
%58,690,000 
8,255,000 تومان
کلت بادی تورچ آرگون
کلت بادی تورچ آرگون
18,000 تومان
پایه نازل تورچ 150 آمپر کالاجوش
پایه نازل تورچ 150 آمپر کالاجوش
16,800 تومان
%8 شیربرقی 42 ولت کالاجوش
شیربرقی 42 ولت کالاجوش
%8400,000 
370,000 تومان
دستگاه جوش آرگون پالس دار هاگونگ ۲۰۰ آمپر با لوازم
دستگاه جوش آرگون پالس دار هاگونگ ۲۰۰ آمپر با لوازم
24,500,000 تومان
%1 اینورتر برش پلاسما 120 آمپر ایران ترانس مدل CUT 120C‍
اینورتر برش پلاسما 120 آمپر ایران ترانس مدل CUT 120C‍
%154,000,000 
53,200,000 تومان
ماشین‌آلات جوش و برش
%5 اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5AC
اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5AC
%564,100,000 
60,800,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل TIG 200 M
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل TIG 200 M
%114,000,000 
13,800,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل Power REC 200 A4 PLUS
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل Power REC 200 A4 PLUS
%54,590,000 
4,360,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-250 V
اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-250 V
%59,950,000 
9,450,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری 400 آمپر ایران ترانس مدل TIG 400P AC/DC
اینورتر جوشکاری 400 آمپر ایران ترانس مدل TIG 400P AC/DC
%1130,000,000 
128,500,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل MIG 200 S با پنل جدید
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل MIG 200 S با پنل جدید
%119,000,000 
18,750,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 300 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-305
اینورتر جوشکاری 300 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-305
%534,500,000 
32,800,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل TIG200P
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل TIG200P
%123,000,000 
22,700,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-200N
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-200N
%58,690,000 
8,255,000 تومان
%2 اینورتر جوشکاری الکترود سلولزی ایران ترانس مدل IT300CE
اینورتر جوشکاری الکترود سلولزی ایران ترانس مدل IT300CE
%211,800,000 
11,600,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری الکترود 300 آمپر ایران ترانس مدل IT300C
اینورتر جوشکاری الکترود 300 آمپر ایران ترانس مدل IT300C
%111,300,000 
11,150,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری 315 آمپر ایران ترانس مدل TIG 315P AC/DC-Pulse
اینورتر جوشکاری 315 آمپر ایران ترانس مدل TIG 315P AC/DC-Pulse
%165,000,000 
64,200,000 تومان
%2 اینورتر جوشکاری 140 آمپر صبا الکتریک مدل SMART ARC 2003
اینورتر جوشکاری 140 آمپر صبا الکتریک مدل SMART ARC 2003
%22,950,000 
2,900,000 تومان
%1 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل mini arc 200
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل mini arc 200
%14,800,000 
4,750,000 تومان
%2 اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل IT250C
اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل IT250C
%210,800,000 
10,600,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 250 آمپر جوشا مدل Mini EL 252 D
اینورتر جوشکاری 250 آمپر جوشا مدل Mini EL 252 D
%511,700,000 
11,150,000 تومان
%6 اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-250 CELL
اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-250 CELL
%611,450,000 
10,760,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 500 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Rec-Series 5.0 A G/CELL
اینورتر جوشکاری 500 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Rec-Series 5.0 A G/CELL
%526,350,000 
25,000,000 تومان
فرز و اره برقی
%1 اره مویی برقی فمی مدل SS 40-562 Extra
اره مویی برقی فمی مدل SS 40-562 Extra
%18,200,000 
8,100,000 تومان
دریل و پیچ‌گوشتی برقی نمایش بیشتر
بتن کن و چکش تخریب نمایش بیشتر
کفش و لباس کار
کلاه ماسک اتوماتیک نمایش بیشتر
ایمنی برای چشمان شما
توسعه صنعتی - پیشرفت اقتصادی
برندهای ویژه
منتخب جدیدترین کالاها
%1 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل TIG 200 M
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل TIG 200 M
%114,000,000 
13,800,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5WC
اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5WC
%568,400,000 
64,900,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5AC
اینورتر جوشکاری 600 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Mig-Series 6.5AC
%564,100,000 
60,800,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 400 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-405F
اینورتر جوشکاری 400 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-405F
%543,700,000 
41,500,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 300 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-305
اینورتر جوشکاری 300 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-305
%534,500,000 
32,800,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-250 D3
اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-250 D3
%532,200,000 
30,600,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-251 D3
اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل M-INV-251 D3
%523,100,000 
21,950,000 تومان
%5 اینورتر جوشکاری 500 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Rec-Series 5.0 A G/CELL
اینورتر جوشکاری 500 آمپر صبا الکتریک مدل Power-Rec-Series 5.0 A G/CELL
%526,350,000 
25,000,000 تومان
%2 اینورتر جوشکاری 140 آمپر صبا الکتریک مدل SMART ARC 2003
اینورتر جوشکاری 140 آمپر صبا الکتریک مدل SMART ARC 2003
%22,950,000 
2,900,000 تومان